Браки, рождения, смерти, разводы за 1860г.

Родившиеся в 1860г.

61 нче бит

Исеме танылмый

Гыйнварьнен 4

Эткэсе МухаммэдЭмин

энкэсе Фатима

МухаммэдАлим

Гыйнварьнен 7

Эткэсе МухаммэдЗакир

энкэсе Жамай

Мухибжан

Гыйнварьнен 9

Эткэсе АбдельЖэлил

энкэсе Эсмахан

МухаммэдШакир

Гыйнварьнен 12

Эткэсе Мухаммэд… (дальше танылмый)

энкэсе Загифэ

Шэрэфеддин

Фервальнен 4

Эткэсе МухаммэдШэриф

энкэсе Аишэ

Азизбай

Фервальнен 7

Эткэсе Салих  

энкэсе Сахибжамаль

Бэдрижамаль

Апрельнен 14

Эткэсе Ахсян (Ихсян)

энкэсе Бадиальжамаль

Биби Зарифэ

Апрельнен 17

Эткэсе Алибай

энкэсе Сахибжамаль

МухаммэдШакир

---«---

Эткэсе Хамид

энкэсе Мэрьям

Нимэтулла

Июньнен 2

(эткэсе язылмаган)

энкэсе Сылубикэ

АбдельЖаббар

Июньнен 19

Эткэсе Вэлиулла

энкэсе Эсмахан

Хоснижамаль

Июньнен 24

Эткэсе Нуреддин

 энкэсе Гэулихан

Биби Арифэ

Июньнен 4

Эткэсе Шэрэфеддин

энкэсе Жомлэгол

Фэтхия

Августнын 29

Эткэсе Юнус

 энкэсе Нэфидэ

Насыбулла

---«---

Эткэсе Хайреддин

энкэсе Мухибжамаль

Аишэ

Сентябрьнен 14

Эткэсе Хабибулла

энкэсе Фатима

Аишэ

Сентябрьнен 18

Эткэсе Ризван

энкэсе Хабибэ

Исмаиль

Сентябрьнен 19

Эткэсе Убейдулла

энкэсе Айнежамаль

 

родившиеся в 1860г.

62 нче бит

Шэриф

Октябрьнен 2

Эткэсе Юсуф

 энкэсе Сажидэ

Мунэввэр

Октябрьнен 4

Эткэсе Вэлиулла

 энкэсе Камилэ

Фэтхия

Ноябрьнен 4

Эткэсе Хабибулла

 энкэсе Аишэ

Нуреддин

---«---

Эткэсе Хайреддин

энкэсе Хабибэ

 63 нче бит

Женитьбы в 1860г.

Сэид Сейфулла углынын кызы …рибжамаль Нуреддин Тэули углына никахландырылды егет 22 кыз 19 яшьлэрендэ

Кыз тарафындан атасы Сэид Сейфулла углы

кияу тарафындан эткэсе Тэули Исмаиль углы вэли вэкил булды

Шэхидлэр:

Рэзэб Ризван углы

Убейдулла Вэлид углы

Абу Бэкер Сафихан углынын кызы Нэфидэ Хайреддин Дэулэтбай углына никахландырылды

Кыз тарафындан эткэсе АбуБэкер Сафихан углы кияу тарафындан кияу узе вэли вэкил булды

Шэхидлэр:

Хабибулла Эббэс углы

МухаммэдАлим Абдеррашид углы

Шэмседдин Шэмрут углынын кызы Биби Айшэ никахландырылды Мослимбай МухаммэдАлим углына

Кыз тарафындан агасы Ишнияз Шамрут углы

кияу тарафындан эткэсе МухаммэдАлим АбдельХалик углы

Шэхидлэр:

Хамидулла Абдельхалик углы

Исмаиль Биккиня углы

 

64 нче бит

Фэйзулла Ханмурза углынын кызы (исеме танылмыйА Н З У.БЭНУ.. ??

Махмуд ( исеме танылмый) никахландырылды егет 38 кыз 24 яшьлэрендэ

Кыз тарафындан агасы Бикмэмэт Мостафа углы кияу тарафындан Юнус Узбик углы вэли вэкил улды

Шэхидлэр:

Хабибулла Ишхаммэт углы

Ахсян Жэмиль углы

Жамалия Айнеддин кызы Кочкай Пожар илендэге Нуреддин Юнус углына никахландырылды

егет 22 кыз 19 яшьлэрендэ

Кыз тарафындан агасы Ихсан Жудихан углы

кияу тарафындан эткэсе Юнус АбдельГаффар углы вэли вэкил булды

Шэхидлэр:

МухаммэдШакир Хамид углы

Судияр Ризван углы

АбдерРашид Абиль углынын кызы Загифэне никахландырылды Грибан илендэге (исеме танылмый) егет 40 кыз 22 яшендэ

Кыз тарафындан агасы Нуреддин Абдеррашид углы

кияу тарафындан кияу узе вэли вэкил булды

Шэхидлэр:

Сэид Баки углы

Нуреддин Курамша углы

Жамлихан Абдукай углынын кызы Айнежамальне Хайреддин Зэйнеддин углына никахландырылды егет 22 кыз 19 яшендэ

Кыз тарафындан Жамлихан Абдукай углы

кияу тарафындан агасы Эмин Кэрим углы вэли вэкил булды

Шэхидлэр:

Дэулэтбай Эмин углы

Судияр Ризван углы

 

Динмухаммэд Узбэк углынын кызы Золэйха никахландырылды Курмыш оязе Петрякс илендэге Хисмутдин Вэлид углына егет 40 кыз 25 яшендэ

Кыз тарафындан агасы Юнус Узбэк углы вэли вэкил булды кияу тарафындан кияу узе вэли вэкил булды

Шэхидлэр:

Токтар Арекул углы

Ильяс Ишхаммэт углы

 

 

 

 

66 нчы бит  Умершие в 1860г.

Шамрут

Гыйнварь 4

90 яшендэ

Ахсян

Гыйнварьнен 9

40

Сахибжамаль

Гыйнварьнен 12

60

Гализар (Гельязар)

Февральнен 4

35

Абдрахман

Майнын 11

45

Шэрэфдин

Июньнен 12

38

АбдерРашид

Ноябрьнен 9

80

67 нче бит     Рожденные в 1860г.

Ир Хайреддин

Гыйнварьнен эввэлендэ

Эткэсе Айнеддин Мохеддин углы

 энкэсе Гельжамаль

Ир Сайдаш

Февральнен 4

Атасы Ибрахим Салават углы

 анасы Гельзиядэ

Кыз Хабибжамаль

---«---

Атасы МухаммэдЮсуф Абдельжэлил углы

анасы БибиШэрифэ

Ир АбдельХэким

Февральнен 9

Атасы Ильяс Сали углы

анасы Мухибжамаль

Ир Мостафа

Февральнен 10

Атасы МухаммэдЮнус СэидБорхан углы

 анасы Мухибжамаль

Кыз (исеме танылмый)

Февральнен 11

Атасы Сулейман Ризван углы

 анасы Айнежамаль

Кыз биби Мэрьям

Февральнен 14

Атасы Шэрэфеддин Тэминдэр углы

анасы Хабибжамаль

Кыз Хафиза

Февральнен 19

Атасы АбдельКэбир АбдельЖэлил углы

анасы (исеме танылмый)

Ир Камаледдин

Февральнен 20

Атасы Алтунбай Бикбай углы

анасы Гельнэфис

Ир Шэрэфеддин

1860ел.

Февральнен 24

Атасы мулла Хамид Ханмурза углы

анасы Сарыголь

Кыз Биби Фатиха (Фатима)

Мартнын 29

Атасы МухаммэдСабир Усман углы

анасы Айнежамаль

Ир Дэулэтбай

Апрельнен 10

Атасы МухамэдРахим АбдерРашид углы

 анасы Ханифэ

Ир Салахеддин

Апрельнен 10

Атасы Сэиджан Вэлид углы анасы

 Биби Мэрьям

Кыз Фэтхия

апрельнен 14

Атасы Абдельман Байбулат углы

анасы Катия

Ир Аляутдин

---«---

Атасы СейфельМулук Жамлихан углы

анасы Хабибжамаль

Кыз Биби Фатиха (Фатима)

Майнын 15

Атасы Абдельжэлил Баки углы

 анасы Бадиальжамаль

Ир МухаммэдЮнус

Майнын 23

Атасы МухаммэдАлим Шэрифкол углы

анасы Жэмилэ

Кыз (исеме танылмый)

Майнын 25

Атасы МухаммэдЮсуф Абдеррашид углы

 анасы Гельбадиян

Кыз Шэмсия

Июньнен 17

Атасы АбдельКэрим Шамшариф углы

анасы Нэфидэ

Ир Шэрэфеддин

Июньнен 19

Атасы АбдельВэли Эмин углы

анасы Фэхрижамаль

Ир МухаммэдСабир

Июньнен 22

Атасы Миръяд Акбулат углы

анасы Хамидэ

Кыз Камилэ

Июньнен 23

Атасы Халилулла Нимэтулла углы

анасы Биби Мэрьям

Кыз Биби Фатима

Июльнен 3

Атасы Нимэтулла (исеме танылмый) углы

 анасы Хадичэ

Ир Бахауддин

Июльнен 19

Атасы Нэжмеддин (исеме танылмый) углы

анасы Биби Айшэ

 

68 нче бит рожденные в 1860ел.   

Кыз Биби Фатхия

Сентябрьнен 14

Атасы МухаммэдЮсуф Амирхан углы

анасы Биби Захирэ

Ир Хоснеддин

Сентябрьнен 19

Атасы Айнеддин Жудихан углы

 анасы Салиха (???)

Кыз Биби Фэйрузэ

Сентябрьнен 25

Атасы Сейфулла Фэтхулла углы

 анасы Гельзиядэ

Кыз Биби Зарифэ

Сентябрьнен 29

Атасы Губэйдулла Вэлид углы

анасы Хоснижан

Ир Шэрэфеддин

Ноябрь 15

Атасы АбдельСэлим МухаммэдАлим углы

анасы Биби Айшэ

Кыз Бикжан

Декабрьнен 9

Атасы Хабибулла Гобэйдулла углы

анасы Биби Шэрифэ

Кыз Биби Фатима

----«----

Атасы Сейфулла Са… углы

 анасы Фэхрижамаль

 

 

 

Браки за 1860г.

69 бит.

Дэулэтбай АбдельЖэлиль углынын кызы Биби Айшэ игенче Имадуддин Абдер-Рахим углына никахландырылды кыз 22 кияу 25 яшендэ

Кыз тарафындан вэкил: бабасы АбдельЖэлиль Мавлихан углы

Кияу тарафындан вэкил: эткэсе Абдеррахим Маликвугар углы

Шэхидлэр:

Мухаммэдзакир Хабибулла углы

Аляутдин Дэулэтбай углы

Мизан Маннаф (возможно Мэннэн) углынын кызы Махбубэ (???) Дикъянус Дэулэтбай углына никахландырылды кыз 21 кияу 22 яшендэ

Кыз вэкиле: атасы Мизан Маннаф углы

Кияу вэкиле: атасы Дэулэтбай Жамлихан углы

Шэхидлэр:

Динмухаммэд Байтимер углы

Ильяс Хасан углы

Байбулат Бархат углынын кызы Жомлэголь никахландырылды Шэрэфеддин Ильяс углына кыз 21 кияу 22 яшендэ

Кыз вэкиле: атасы Байбулат Бархат углы

Кияу вэкиле: атасы Ильяс Ханмурза углы

Шэхидлэр:

Абзан Зобэер углы

Нимэтулла (исеме танылмый) углы

Абу Бэкер Умар углынын кызы (исеме танылмый) Осман Байбулат углына никахландырылды

Тол хатын 33 яшендэ

 кияу 54 яшендэ

Кыз вэкиле: атасы Абу Бэкер Умар

Кияу вэкиле: кияу узе

Шэхидлэр:

Сулейман Ризван углы

Кызнын кардэше мулла Салих Умар углы

 

71 нче бит

Али Аблаз углынын кызы Гельсаидэ МухаммэдЮнус Сэидборхан углына никахландырылды кыз 24 кияу 38 яшендэ

Кыз вэкиле: атасы Али Аблаз углы

Кияу вэкиле: тугмасы Ибрахим Сэидборхан углы

Шэхидлэр:

Айса Хасан углы

Нурмухаммэд Хабибулла углы

Мулла Хамид Абдельмэжид углы

Дэулэтбай Жамлихан углынын кызы Биби Арифэ никахландырылды Пашат иленен игенче (исеме тынылмый) АлиХожа углына

Кыз 23 кияу 24 яшендэ

Кыз вэкиле: атасы Дэулэтбай Жамлихан углы

Кияу вэкиле: атасы АлиХожа Араб углы

Шэхидлэр:

Фахреддин Хасан углы

Нуреддин Таули углы

Мулла Хамид Абдельмэжид углы

Фахреддин мулла Эмирхан углынын кызы Гольба… никахландырылды Аляутдин Дэулэтбай углына кыз 22 кияу 19 яшендэ

Кыз вэкиле: кардэше Хайреддин Зэйнеддин углы

Кияу вэкиле: атасы Дэулэтбай Урмихан углы

Шэхидлэр: Ишнияз Шамрут углы

Тэминдэр Сейфеддин углы

Мулла Хамид Абдельмэжид углы

Сэиджафар Сэидборхан углынын кызы Шобилендэ тэрбия кылынмыш Биби Айшэ игенче (исеме танылмый) Ихсан углына никахландырылды кыз 18 кияу 21 яшендэ

Кыз вэкиле: тугмасы …дин Сэиджафар углы

Кияу вэкиле: атасы Ихсан (исеме танылмый) углы

Шэхидлэр:

Нимэтулла (исеме танылмый) углы

Ишнияз Шамрут углы

Мулла Хамид Абдельмэжид углы

 

72 нче бит

Мулла Хамид Ханмурза углынын кызы Бэкирэне Абдухан Эхтэм углына никахландырылды кыз 18 кияу 24 яшендэ

Кыз вэкиле: атасы мулла Хамид Ханмурза углы

Кияу вэкиле: кияу узе

Шэхидлэр:

Нэжмеддин Мизан углы

Нимэтулла Фэйзулла углы

Мулла Хамид Абдельмэжид углы

Ихсан Тэминдэр углыны кызы Биби (исеме танылмый) Пожар илендэ Иззэтулла (исеме танылмый) углына никахландырылды кыз 24 кияу 24 яшендэ

Кыз вэкиле: тугмасы Хожа Ахмэд Ихсан углы

Кияу вэкиле: (исеме танылмый) Бикбай углы

Шэхидлэр:

Токтар Арикул углы

(исеме танылмый) Баки углы

Мулла Хамид Абдельмэжид углы

Абзан Зобэер углынын кызы Биби Камилэ никах кылынды Саадеддин Маликвугар углына

Кыз 22 кияу 24 яшендэ

Кыз вэкиле: атасы Абзан Зобэер углы

Кияу вэкиле: тугмасы Мансур Маликвугар углы

Шэхидлэр:

Ихсан Зобэер углы

МухаммэдРахим Абдеррашид углы

Мулла Хамид Абдельмэжид углы

 

73 нче бит Умершие в 1860г.

Кыз Булэк

15 февраль

4 нче кондэ

Кыз Хоснижамаль

20 февраль

3 яшь

Хатун Фазлыжамаль

28 февраль

29

Ир Сэидхан

10 март

28

Хатун Гелузэр

22 март

80

Кыз Маргубжамаль

25 апрель

3 яшь

Кыз Гельзиядэ

11 июнь

21

Хатун Мохибжамаль

24 июнь

37

Кыз Биби Сабира

9 июль

3 яшь

Ир Бахауддин

22 июль

3 конлек

Хатун Хамидэ

5 октябрь

73

Кыз Биби Айшэ

28 октябрь

2 яшь

Ир Дэулэтбай

30 октябрь

7 айлык

Ир АбдельЖэлил

12 ноябрь

47

Ир Хоснеддин

2 декабрь

3 айлык

 

 

© rod1860

Бесплатный хостинг uCoz